Произход

произход на кавказка овчарка

Произход на Кавказка Овчарка

Произход на Кавказка Овчарка. Кавказката Овчарка произлиза от кавказките планини. Които са разположени между западното крайбрежие на Черно море и Източното крайбрежие на Каспийско море. Това се намира в източна Европа в планинската верига Кавказ. Кавказките планини обхващат територията на Армения, Грузия, Азербайджан, Кабардино-Балкария, Дагестан, Осетия, Турция, Чехния, Ингушетия и Иран. По време на Студената война Кавказкото овчарско куче е порода, която се среща много често. Където е разположена Съветската армия, включително много райони на Централна Азия и някои части на Европа. Като например източна Германия, където те бяха известни като патрулни кучета, охраняващи Берлинската стена. След падането на Берлинската стена се смята, че над 7000 от тези кучета са били разпуснати и изоставени. Много от тези кучета са били приети от много германски семейства и ентусиасти от кучета. Те се превръщат в един от градивните елементи на модерната кавказка овчарка, която обитава пределите на Русия.

Произход на Кавказка Овчарка

Кавказките овчарски кучета са много популярни кучета. С това че те са типичните овчарски кучета които пазят стадата с овце и ги охраняват. Кавказкото овчарско куче е съществувало още в древните времена и се прославя със своята преданост към стопаните си. Подобно на Балканите, арменското плато е една от най-ранните цивилизации, а кавказките овчарки са пряко свързани с тази област. Въвеждането на Русия в Кавказ се осъществява през 1859 година. Което е противоречиво на твърдението че древното овчарско куче е една от местните руски породи. Известно е че кавказките кучета са били настойници на лагерите и крепостите още през 1700-те. Спорът за кавказкото овчарско куче между отделните народи които живеят в тази област е все още на първо място. Политиката никога не трябва да се смесват с кучешката култура.

Произход на Кавказка Овчарка от Русия

Когато руснаците започнали да внасят кавказки овчарки в Москва, ги разделяли на два вида. Като планинските кучета, които получавали името „Транскавказка Овчарка.“ В района на Транс-Кавказ, състоящ се от Армения, Грузия и Азербайджан. Те ги наричали още късо космести кавказки овчарки, или още степни кучета. Някои от овчарите пък ги нарекли аборигенни кавказки овчарки. През последните години терминът „абориген“ се използва за описване на по-стари, невиждани планински кръвни линии от породата кавказка овчарка. Но това е много подвеждащо и често се използва като модерен маркетинг от някои развъдчици. Другият вид кавказки овчарки били наречени дълго космести кавказки овчарки. Повече информация за произхода на кавказкото овчарско куче, може да научите като посетите страницата – Кавказка Овчарка.